Neka bude svetlo

UVEK I SVUDA

1513948860-imsuku-page1-1.jpg
Cilj IMSUKU sistema je povećana bezbednost i bolji uslovi života građana, nadzorom i kontrolisanim upravljanjem sistema komunalnih usluga.
Rezultati primene IMSUKU sistema su smanjenji troškovi održavanja i eksploatacije sa mogućnošću dodatnih prihoda za korisnike sistema

Potencijalni korisnici IMSUKU sistema

Naši potencijalni korisnici su sve organizacije i ustanove koje žele potpunu kontrolu nad svojim komunalnim sistemima i resursima u cilju da to postignu na jednostavniji i njima lakši i ekonomičniji način.
 • Gradovi
 • Lokalne zajednice
 • Javna i komunalna preduzeća
 • Industrijski pogoni
 • Sela
 • Poljoprivredna gazdinstva
Imsuku sistem

Oblasti primene IMSUKU sistema

IMSUKU sistem dizajniran je za upravljanje i nadzor ( monitoring ) komunalnih sistema u najrazličitijim oblastima, od javnog osvetljenja, zelenih površina do merenja nivoa zagađenja vode vazduha i zemljišta.

Primena sistema - upravljanje

 • Javno osvetljenje
 • Obaveštenja i bilbordi
 • Zalivanje zelenih površina
 • Otkrivanje krađe struje na javnom osvetljenju
 • Bunari
 • Kanalizacija
 • Merenje zagađenosti

Primena sistema - nadzor

 • Kamere (nadzor ispravnosti)
 • Praćenje vodostaja
 • Nadzor saobraćaja
 • Uzbunjivanje
 • Kanalizacija
 • Protivpožarni sistemi
 • Posebni režimi rada
* Kliknite na neki od linkova za detaljniji prikaz funkcija IMSUKU sistema

Topologija IMSUKU sistema

 • Kontroleri sa integrisanim GPRS/3G modulom
 • Privatna APN mreža ( sim-to-server )
  • Mreža zatvorenog tipa
  • IPSEC protokol za sigurnu komunikaciju
 • Upravljačka nadzorna aplikacija

IMSUKU Upravljački centar

Vlastitim razvojem upravljačkog centra IMSUKU sistema u mogućnosti smo da vam obezbedimo:
 • Sigurnost pristupa i podataka realizovan procesom autentifikacije, autorizacije i enkripcije na bazi sertifikata
 • Geolokacijski prikaz kontrolera
 • Obaveštavanje operatera o trenutnim alarmantnim stanjima i poremećajima u sistemu
 • Grafički prikaz istorije izmerenih vrednosti posmatranih podataka
 • Generisanje izveštaja i slanje putem elektronske pošte
 • iOS i Android aplikacije koje pružaju uvid u stanje sistema i primanje izveštaja i alarma relevantnih za datog korisnika

Delovi IMSUKU sistema

 • Niskonaponski ormani sa pripadajućom instalacijom
 • Kablovske instalacije
 • Pripadajući električni potrošači (svetiljke, pumpe,...)
 • Programabilni kontroleri sa integrisanim GPRS modulom
 • Upravljačko nadzorna aplikacija (Kontrolni centar)

Izgled Upravljačkog centar

TOP